mandag den 23. september 2013

Anerkendende principper - læsning af følelser


Indlægget er redigeret og flyttet til egen hjemmeside: www.d-leth.dk.

Behind every problem lies a frustrated dream”
-       Peter Lang

Peter Lang er inspireret af den systemiske teori, hvorfor han ikke tror på, at følelser er noget, som fast bor i og skal forståes ud fra det enkelte individ.

Til gengæld skal vi forstå følelser som relationelle og som invitationer til at engagere os i det menneske, som udtrykker dem. Et vigtigt princip i hans arbejde er hele tiden at lave en ’anerkendende læsning af følelser’. Han opdeler ikke følelser i ’positive’ og ’negative’.

I stedet mener han, at enhver følelse, uanset om den opleves behagelig eller ubehagelig, altid er rettet mod fremtiden og mod det som personen drømmer om.

Fokuset for Peter Lang er, at følelser altid er velkomne, når vi får et anerkendende blik på dem. Frustration er lige så velkommen en følelse som eksempelvis stolthed eller begejstring, fordi den fortæller os, at der er noget, vi rigtig gerne vil – men vi oplever det bare ikke endnu.

Vores fokus bør derfor altid gå på, at genskabe kontakten til den frustrerede eller tabte drøm.

Som menneske skal du altså være begejstret, når du støder på virkelige frustrationer, fordi det i virkeligheden er et udtryk for, at du har store forhåbninger til dig selv – at der virkelig er en drøm på spil for dig.

-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed
http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html

Appreciative inquiry (AI)


Indlægget er redigeret og flyttet til egen hjemmeside: www.d-leth.dk.

Startskudet til Appreciative Inquiry (AI) – (anerkendende undersøgelse) udspringer af David Cooperriders Ph.D afhandling, hvor han i stedet for at undersøge en organisations svagheder besluttede sig for at undersøge dens styrker.

Hans Ph.D. afhandling resulterede blandt andet i arbejdet med 4D modellen. En model som kan anvendes på både organisationer og individer. 4D modellen kan anvendes i personlig udvikling fordi den ikke er en omgang flippet omgang hippie drømmesnak, men en systematisk måde at bruge vores styrker og positive erfaringer fra fortiden i samspil med vores forventninger til fremtiden.Affirmative topic

Før man går i gang med 4D modellen skal man vælge det som Cooperrider kalder et affirmative topic – bekræftende emne. Dette emne bliver det som hele den videre proces tager udgangspunkt i og forsøger at komme i retning af. Da det er Cooperriders tese, at det vi løbende stiller spørgsmålstegn til og om, også er det, vi vokser henimod, er det vigtigt, at det bekræftende emne er positivt formuleret.

Hjælp til affirmative topic:

Når du forestiller dig din fremtid, hvad håber du så virkelig på?

Hvilke drømme har du for fremtiden?

Hvis du skulle ønske dig tingene helt anderledes og positive, hvad ville du så ønske fremadrettet?

Desire

Hvad er det der virker for os selv. Vi skal blive opmærksomme på og undersøge, hvad det er, vi allerede gør, som virker, for herefter at kunne gøre mere af dette.

Ved at indse, at vi allerede gør en masse gode ting for os selv, bliver vi bestyrket i troen på os selv, og ved at indse, hvilke konkrete ting vi gør, som er særligt effektive, får vi udpeget den hurtige vej til vores drømme.

Hjælp til desire:

I forhold til affirmative topic – hvad er så din største succes?

Var der særlige omstændigheder, der muliggjorde succeserne?

Hvad gjorde du, som skabte succeserne?

Dream

Her handler det om at gøre drømmene konkrete.


Cooperriders tese er, at de forestillinger, vi har om fremtiden, vækker vores handlinger i nutiden, så derfor er disse forestillinger værd at undersøge nærmere. Både vores selvopfattelse, præstationer og udvikling er påvirket af, hvilken fremtid vi forestiller os.

Hjælp til dream:

I forhold til bekræftende emne – hvad håber du så på?

Hvordan vil det se ud, når du lykkes med dine forhåbninger?

Prøv at beskrive en hverdags situation, hvor det allerede er virkelighed?


Design

Nu har vi et godt udgangspunkt for at designe, hvordan drømmene bliver til virkelighed.

Design fasen er særlig vigtig, for det er her, drømmene skal forbindes med nogle konkrete handlinger, som du skal foretage dig, og som, gør at drømmene realiseres.

Det er vigtig, at du i denne fase ikke taber drømmen af syne, når du udtænker handlemuligheder.  Et godt signal herpå er dit energiniveau ifm. besvarelsen af hjælpen i design fasen. Er du fuld af energi og motiveret. Så er du på rette vej.

Hjælp til design:


Hvis du skal lykkes med dine forhåbninger, hvilke ting er du så nød til at ændre?

Hvis dine håb skal indfries, hvilke ting har du så brug for at lære?

Hvis dine drømme skal blive til virkelighed, hvad er så særligt vigtigt at gøre?

Hvad skal du især arbejde på, hvis du vil realisere dine drømme?

Når du forestiller dig dine drømme og tænker på det, du allerede gør, som virker,
hvad er så det vigtigste, du kunne gå i gang med?

Destiny

Her skulle vi gerne være på et stadie, hvor vi skal have frigivet så meget energi i vores person, at vi nu kan realisere vores skæbne.


Denne fase handler om at realisere sine drømme, men i AI tror man på, at det først og fremmest sker ved at fokusere på sin lyst og passion.

Hjælp til destiny:

Hvordan kan du gøre mere af det, som allerede virker for dig?

Hvor er den stærkeste lys og motivation til at gøre det?

Hvilke spørgsmål vil være vigtige for dig at undersøge nærmere?Livshjulet.

her er et værktøj, der med 8 niveauer kan synliggøre, hvad du skal arbejde med i din personlige udvikling. Jo mere komplet livshjulet er des større er din lykke.

Så prøv at udfylde de 8 værdier og se din egen lykketilstand:
- fysiske rammer (bolig, etc.)
- helbred
- karriere- personlig udvikling- relationer (familie, venner og kolleger)- parforhold og kærlighed- økonomi- sjov og fritid

Du kan skifte de 8 elementer efter præcis de elementer af dit liv som er vigtigst for dig.


Scor punkterne efter nøje refleksion med en score på 1-10, hvor 1 er ret utilfredsstilende og 10 er super. Livshjulet er et glimrende værktøj til at tage temperaturen på din lykke. 
-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed

http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html

Socialkonstruktionistisk inspiration til refleksion.

Indlægget er redigeret og flyttet til egen hjemmeside: www.d-leth.dk.


Ord, som individer anvender med hinanden, får først deres betydning gennem den relation, de har til hinanden som individer.

Ord og tale skaber vores virkelighed og dermed de 'lokale sandheder'*, vi udvikler om vores virkelighed.

Når ord og tale skaber én virkelighed kan 2 personer sammen også skabe en anden og ny virkelighed med hinanden.

Problemer i relationer opstår, når 'lokale'** udgaver af sandheden gøres til en universel virkelighed."

* sandheden mellem 2 personer. Kan ikke genfortælles til tredjeperson eller opfattes/bedømmes af omverdenen.

** intrapsykisk eller mellem 2 individer.

Kilde: 
Kenneth Gergen - En invitation til socialkonstruktion
(2. udgave 2012 - København: Mindspace)

Reinhard Stelter - Tredje Generations Coaching
(1. udgave 2012 - Dansk Psykologisk Forlag)

Så ønsker du dig en anden og ny virkelighed (fortælling om dig selv) er du nød til dialog. Ikke bare med din(-e) nærmeste, men med alle dine relationer. Du kan som person ikke lukke dig inde i dig selv og arbejde dig til en anden og ny virkelighed. Uanset hvor meget du skulle forandre dig.

-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed
http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html