tirsdag den 15. oktober 2013

Coordinated Management of Meaning (CMM)

Indlægget er redigeret og flyttet til egen hjemmeside: www.d-leth.dk.

CMM-modellen er et begrebssæt til at navigere i den komplekse disciplin kommunikation.

Personligt er jeg blevet meget inspireret af modellen i forhold til min egen kommunikation. Befinder folk jeg kommunikere med sig i samme kontekst som jeg? Har vi begge den samme forståelse af hvad denne kontekst betyder for kommunikation?

For at bevæge sig ind i modellen er det i min optik væsentlig lige at beskrive kontekstbegrebet. Personligt har jeg arbejdet udfra Gregory Batesons tolkning:
 • al kommunikation kræver en kontekst for at give mening - "konteksten klassificerer budskabet".
 • enhver handling/episode kan kun forstås/tolkes i en sammenhæng med noget andet.
 • ethvert menneske kommer med sin individuelle kontekst. Mødet mellem et eller flere mennesker forudsætter koordination af mening og handling - hvilket forudsætter koordineret forståelse af af betingelserne for handling (konteksten)
 • koordinering af kontekst sker gennem sprog - kommunikation.CMM modellen er udviklet af 2 amerikanske professorer i kommunikation Barnett Pearce og Vernon Cronen. CMM står som beskrevet i overskriften for Coordinated Management of Meaning.

Det er en pragmatisk kommunikationsmodel, der har til hensigt at levere nogle begreber for den aktivitet, vi udfolder, når vi tilpasser og koordinerer vores kommunikative handlinger med hinanden i bestræbelsen på at opretholde en form for meningsfuldhed. Det er de 2 professorers antagelse, at deres model indfører et kommunikationsperspektiv på vores handlinger. Det er et perspektiv, som gør det muligt at kigge  koordinationen frem for gennem den - metaperspektivet.

Grundantagelser i modellen:
 • Der er altid mange forskellige kontekster i spil i en samtale. Og at mange misforståelser opstår, fordi vi sædvanligvis tager for givet, at dem vi taler med, opererer inden for de samme kontekster, vi selv gør.
 • CMM tilbyder sig som metode til at tale om de kontekster der er på spil.
CMM - et kommunikationsperspektiv:
 • Muliggør at kigge  kommunikationen fremfor gennem den.
 • At blive opmærksom på kontekstniveauer i en relation.
 • At blive opmærksomme på vores talehandlinger i en relation.

Modellen er som nævnt en form for hierarki, hvor samtlige kontekst- eller betydningsniveauer principielt er tilstede altid. Hierarkiet henviser til, hvilket af niveauerne er det dominerende i situationen. Der er ikke tale om et statisk hierarki, hvor kulturen er overordnet de øvrige lag. Derimod påvirker niveauerne dynamisk på hinanden i en gensidig påvirkning.
Kultur
'Sådan gør vi her', 'sådan gør vi ikke her', 'her udøver vi rettidig omhu'. Den dominerende diskurt - egen italesættelse, normer for måden at gøre tingene på.

Selvfortælling
Den historie vi fortæller andre om os selv, hvem vi ønsker at være.

Relation
Vores forhold til andre og deres forhold til os.

Episoden
Vores subjektive fortolkning af hvad der foregår i situationen.

Talehandling
De forskellige "indspark" vi har i kommunikationen: "Har du lige to minutter?".

Som nævnt ovenfor så påvirker de forskellige kontekstniveauer hinanden. De påvirkninger der arbejder nedad i dette konteksthierarki kaldes konstekstuelle kræfter.

Kontekstuelle kræfter:
 • Påvirkninger der arbejder nedad i hierakiet.
 • Vi er styret af højere kontekstniveauer, hvis vi vil handle meningsfuldt.

Opad i hierarkiet kaldes det af forfatterne implikative kræfter.

Implikative kræfter:
 • Påvirker opad i hierakiet - er konstant til stede. De talehandlehandlinger, relationer og interaktioner der hele tiden foregår.
 • Vi har altid mulighed for at vælge andre talehandlinger og forsøge at skabe andre episoder, relationer, selvfortællinger og kultur.Opsummering:
 • vi bliver skabt af den kommunikation vi er en del af.
 • vi kan ikke træde ud af kulturen - vi bliver formet i den. 
 • koordination handler om den måde vi tilpasser vores handlinger til andre menneskers handlinger med henblik på at skabe mønstre.
 • relationer mellem mennesker hænger sammen som en episode - fokus på samspillet mellem mennesker.
Ovenstående er løst citeret fra diverse hjemmesider og 'Systemisk Coaching - En grundbog' samt denne artikel fra Pearce Associates.

-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed
http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html

Find flere værktøjer her.


onsdag den 2. oktober 2013

Joharis vindue.

Indlægget er redigeret og flyttet til egen hjemmeside: www.d-leth.dk.

Jeg har arbejdet mere eller mindre målrettet med Joharis Vindue siden slutningen af maj måned.

Jeg har ikke gjort det bevidst eller i forhold til specielle relationer. Men jeg har søgt at udvide det åbne vindue for at give plads til udvikling for mig selv.

Dette har primært kunne lade sig gøre, ved at jeg har været åben overfor andre i forhold til det de/i ikke ved om mig.

Jeg har også forsøgt mig med at blive klogere på det blinde vindue. Altså hvilken viden har andre om min person som jeg kan anvende for at øge mit åbne vindue. Desværre har de mennesker tættest på mig ikke ønsket at deltage i den proces. Måske det kommer med tiden. Det er primært der mit uforløste potentiale ligger lige nu ift. den personlige udvikling.Nedenstående er en sammenfatning fra forskellige kilder omkring Joharis Vindue.


Joharis vindue er et samtaleværktøj, som kan hjælpe os til at se vigtige sider og muligheder i relationen/samtalen.


Det åbne vindue

Det som er den fælles forståelse i relationen/samtalen. Det som er let at tale om og som er naturligt i relationen.

Det skjulte vindue

Det som jeg ikke deler med andre. Tanker, følelser, meninger og bearbejdede erfaringer. Jeg bruger energien på at holde det for mig selv, og det begrænser åbenheden i relationen.

Det blinde vindue

Det, som andre ser i mit liv, men som jeg ikke selv er klar over og bevidst om. Når andre tager disse spørgsmål op, hvordan reagere jeg så? Bliver jeg defensiv - eller er jeg åben for hjælp til at komme videre på dette område.

Det ukendte vindue

Det som ikke uden videre er tilgængeligt for mig selv eller andre.


Hvordan arbejder man så med ovenstående viden?

Man skal søge at udvide det åbne vindue samtidig med at det skjulte og blinde vindue reduceres. Det betyder at vi vokser og modnes som mennesker. Selvindsigt og selverkendelse er ofte en vigtig vej til modning og til at kunne tage nye og vigtige skridt i livet.

 • arbejd på at det åbne vindue åbnes mere og mere i dine relationer
 • brug modellen til samtale med dine relationer og tal om, hvad I sammen kan gøre for at det åbne vindue kan blive større i jeres relation.
 • målet er at det åbne vindue bliver mere og mere åbent.
-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed
http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html

De rigtige beslutninger.

Det nærmer sig nu de 100 dage med mit alkohol stop. Jeg er vokset dag for dag i den periode. Dette til trods for at tingene absolut ikke er gået min vej. Det at få en ren sjæl er en givende proces. Men det er også en proces som afslører mange ting. Blandt har jeg fundet ud af, at jeg havde væsentlige flere løgne i verdenen end jeg troede. Også løgne som jeg faktisk ikke kendte til eksistensen af. De første 100 dage har ret beset fortalt mig om hvor dårligt et menneske jeg var. Hvor meget jeg faktisk sårede dem jeg elskede og holdt af. Ene og alene for at kunne opretholde en facade. En facade af at være OKAY.

Det var den rigtige beslutning jeg traf for små 100 dage siden. Det var rigtigt af mig at kigge ind af. Det var rigtig af mig at søge fred med fortiden.

Et ordsprog hedder godt begyndt er halv fuldendt. Jeg er rigtig godt i gang med min forandringsproces. Den giver mig primært positive oplevelser og de få negative oplevelser den giver kan jeg håndtere.

Processen blev så at sige skudt i gang med følgende 2 temaer:

 1. Fysisk balance i livet.
 2. Psykisk balance i livet.
På det fysiske område er jeg nået særdeles langt. 2 x cirkel træning 2 gange dagligt plus min fornøjelse ved løbet har fået min krop tilbage i fysisk topform. Det har givet mig et kæmpe energi boost.

På det psykiske område har de 2 daglige meditationer på minimum 15 minutter bragt en ro i min sjæl/sind som jeg aldrig har oplevet tidligere. Det har givet mig et kæmpe mentalt boost.

Hvis man så dertil ligger, at jeg endelig har fået ordnet mine tænder (ja, det er spøgs som det nogen gange er detaljerne der gør det) så er jeg nu et sted, hvor roen, stabiliteten og trygheden ved min egen person endelig er tilstede. Jeg vågner nu med en usædvanlig ro i kroppen og når aftenen render på hæld så falder jeg roligt og ubekymret i søvn. Jeg får for første gang i mange år regelmæssigt 7 timers søvn. Igen noget som booster mig både energimæssigt og mentalt.

Så alene er jeg kommet så langt som jeg overhovedet kunne på kortest mulig tid.

Væk fra fortiden

Jeg bevæger mig nu målrettet væk fra min fortid. I disse timer, dage og kommende uger vil flere af jer modtage en mail fra mig. En mail hvori jeg takker for jeres tilstedeværelse i mit liv. Men det vil også være en mail, hvor jeg siger farvel til jer, hvis I ikke kan leve op til de krav og betingelser jeg opsætter for i forsat kan være i mit liv. Jer som modtager en mail modtager den alene fordi jeg elsker og holder af jer. Det nemmeste i verdenen ville være bare at lukke jer ude af mit liv fremadrettet. Men det gør jeg ikke fordi jeg vil være tro mod min egen kærlighed.

Jeg har sluppet fortiden. Jeg kan ikke være i nogen relation, hvor jeg bevidst/ubevidst fastholdes i en forældet fortælling. Jeg kan ikke være i en relation, som kræver at jeg skal opretholde en facade. Jeg kan ikke være i en relation, hvor folk tvivler på mine handlinger og min motivation for forandringer. Jeg kan ikke være i en relation, hvor folk forventer, at mine handlemønstre er som i fortiden.

Jeg har lagt fortiden bag mig. Forliget mig med denne. Folk der kan forlige sig med denne og tør arbejde ligeså målrettet med at ændre deres fortælling om mig. De mennesker vil altid have en plads i mit liv. Dem vil jeg gå igennem ild og vand for.

Ærlighed

Det er som nævnt indledningsvis blevet mig bekendt, at jeg har løgne og handlinger i forskellige fortællinger/relationer af mit liv. Løgne og handlinger som jeg 'glædeligt' har glemt. Jeg beder folk om deres tilgivelse for disse løgne og handlinger. Hvis I har behov for at konfrontere mig med disse så er nu tidspunktet. Venter du med dette til et tidspunkt ude i fremtiden så ryger du ud af mit liv. Det er NU jeg endelig skal have begravet/forliget mig med min fortid. Det er NU der skal rene linier i mit liv.

Kærlighed

Jeg har igennem de sidste mange uger udviklet en vis kærlighed til mig selv. Tidligere var jeg bare rendyrket egoist og handlede alene på min frygt og på at beskytte mig selv. Nu handler jeg ud fra kærligheden til mig selv. Alt hvad jeg foretager mig i livet i disse dage, uger og måneder er ting som gør mig glad. Ting som tilfredsstiller mig mentalt og fysisk. Ja, nogen af tingene kan opfattes egoistisk. Men denne gang er det positiv egoisme og ikke en beskyttende egoisme.

Min kærlighed til mine børn har altid været stor. Derfor har jeg også altid kunne holde mig ædru i deres tilstedeværelse. Desværre har jeg i en stor del af deres liv kun været en fysisk størrelse i deres liv. Igennem de seneste måneder er jeg blevet en hel person i deres nærhed og specielt når jeg ikke er i deres nærhed. Jeg får tingene til at fungere for dem og støtter deres moder i alt hvad hun foretager sig. Jeg vil gøre alt for dem.

Jeg er stadig tro mod mine drømme. Jeg ved en del af jer har/ser problemer med dette. Det er fair nok. Det er også fair nok at i til tider påpeger dette. Jeg ville dog gerne om i bare en gang imellem spurgte ind til drømmene og hvad de indeholdte. Der er meget symbolik i drømme og man kan blive klogere på et andet menneske, hvis man tør involvere sig i deres drømme. Min kærlighed til mine drømme er alt afgørende for min proces. Hvis jeg ikke har nogen drømme, hvorfor skulle jeg så udvikle mig?

Taknemmelighed

Jeg er dybt taknemmelig for den store støtte, jeg har modtaget igennem de sidste 5 måneder. Jeg er specielt taknemmelig for den støtte, jeg faktisk har oplevet fra værtshus og bodega miljøet. Fra de mennesker som var tættest på mit misbrug. Det har betydet utrolig meget for mig, at folk der kun kendte den alkoholiserede person havde viljen og lysten til at støtte en ædruelig person udvikling. Dette er jeg dybt taknemmelig for på trods af at jeg på den måde forsvinder stille og roligt fra miljøet.

Jeg er også dybt taknemmelig for alle de mennesker som har udvist forståelse for, at jeg nogen gange pludselig er væk fra et social arrangement. At i forstår hvorfor jeg er nød til at finde tilbage til min komfort zone og roligt arbejde mig ud af denne betyder alt i verdenen. Det betyder ihvertfald at jeg har ro og tør bevæge mig ud over grænserne som eksempelvis i fredags, hvor det trods alt blev til to og en halv time i selskab med mine politiske venner.

Jeg er også dybt taknemmelig for støtten fra de mennesker som har fået/får en mail fra mig i de kommende dage. HUSK min beslutning er ene og alene truffet fordi jeg elsker jer. og fordi jeg gerne vil genopbygge relationen, men er nød til at anmode jer om at arbejde med jer selv inden dette er muligt.

Fremtiden

Fremtiden er jeg ikke så bekymret for længere. Den skal nok blive ok. Men den er egentlig ikke væsentlig. Det der er væsenligt er, at jeg nyder nuet, de mennesker der er omkring mig i nuet og de følelser jeg oplever i nuet.

Jeg ved at mit liv bliver en positiv rejse resten af mine dage. Jeg har lært lektien og vil holde fast i de værktøjer jeg anvender og de beslutninger jeg har truffet. Så skal jeg nok få realiseret mine drømme.