tirsdag den 15. oktober 2013

Coordinated Management of Meaning (CMM)

Indlægget er redigeret og flyttet til egen hjemmeside: www.d-leth.dk.

CMM-modellen er et begrebssæt til at navigere i den komplekse disciplin kommunikation.

Personligt er jeg blevet meget inspireret af modellen i forhold til min egen kommunikation. Befinder folk jeg kommunikere med sig i samme kontekst som jeg? Har vi begge den samme forståelse af hvad denne kontekst betyder for kommunikation?

For at bevæge sig ind i modellen er det i min optik væsentlig lige at beskrive kontekstbegrebet. Personligt har jeg arbejdet udfra Gregory Batesons tolkning:
 • al kommunikation kræver en kontekst for at give mening - "konteksten klassificerer budskabet".
 • enhver handling/episode kan kun forstås/tolkes i en sammenhæng med noget andet.
 • ethvert menneske kommer med sin individuelle kontekst. Mødet mellem et eller flere mennesker forudsætter koordination af mening og handling - hvilket forudsætter koordineret forståelse af af betingelserne for handling (konteksten)
 • koordinering af kontekst sker gennem sprog - kommunikation.CMM modellen er udviklet af 2 amerikanske professorer i kommunikation Barnett Pearce og Vernon Cronen. CMM står som beskrevet i overskriften for Coordinated Management of Meaning.

Det er en pragmatisk kommunikationsmodel, der har til hensigt at levere nogle begreber for den aktivitet, vi udfolder, når vi tilpasser og koordinerer vores kommunikative handlinger med hinanden i bestræbelsen på at opretholde en form for meningsfuldhed. Det er de 2 professorers antagelse, at deres model indfører et kommunikationsperspektiv på vores handlinger. Det er et perspektiv, som gør det muligt at kigge  koordinationen frem for gennem den - metaperspektivet.

Grundantagelser i modellen:
 • Der er altid mange forskellige kontekster i spil i en samtale. Og at mange misforståelser opstår, fordi vi sædvanligvis tager for givet, at dem vi taler med, opererer inden for de samme kontekster, vi selv gør.
 • CMM tilbyder sig som metode til at tale om de kontekster der er på spil.
CMM - et kommunikationsperspektiv:
 • Muliggør at kigge  kommunikationen fremfor gennem den.
 • At blive opmærksom på kontekstniveauer i en relation.
 • At blive opmærksomme på vores talehandlinger i en relation.

Modellen er som nævnt en form for hierarki, hvor samtlige kontekst- eller betydningsniveauer principielt er tilstede altid. Hierarkiet henviser til, hvilket af niveauerne er det dominerende i situationen. Der er ikke tale om et statisk hierarki, hvor kulturen er overordnet de øvrige lag. Derimod påvirker niveauerne dynamisk på hinanden i en gensidig påvirkning.
Kultur
'Sådan gør vi her', 'sådan gør vi ikke her', 'her udøver vi rettidig omhu'. Den dominerende diskurt - egen italesættelse, normer for måden at gøre tingene på.

Selvfortælling
Den historie vi fortæller andre om os selv, hvem vi ønsker at være.

Relation
Vores forhold til andre og deres forhold til os.

Episoden
Vores subjektive fortolkning af hvad der foregår i situationen.

Talehandling
De forskellige "indspark" vi har i kommunikationen: "Har du lige to minutter?".

Som nævnt ovenfor så påvirker de forskellige kontekstniveauer hinanden. De påvirkninger der arbejder nedad i dette konteksthierarki kaldes konstekstuelle kræfter.

Kontekstuelle kræfter:
 • Påvirkninger der arbejder nedad i hierakiet.
 • Vi er styret af højere kontekstniveauer, hvis vi vil handle meningsfuldt.

Opad i hierarkiet kaldes det af forfatterne implikative kræfter.

Implikative kræfter:
 • Påvirker opad i hierakiet - er konstant til stede. De talehandlehandlinger, relationer og interaktioner der hele tiden foregår.
 • Vi har altid mulighed for at vælge andre talehandlinger og forsøge at skabe andre episoder, relationer, selvfortællinger og kultur.Opsummering:
 • vi bliver skabt af den kommunikation vi er en del af.
 • vi kan ikke træde ud af kulturen - vi bliver formet i den. 
 • koordination handler om den måde vi tilpasser vores handlinger til andre menneskers handlinger med henblik på at skabe mønstre.
 • relationer mellem mennesker hænger sammen som en episode - fokus på samspillet mellem mennesker.
Ovenstående er løst citeret fra diverse hjemmesider og 'Systemisk Coaching - En grundbog' samt denne artikel fra Pearce Associates.

-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed
http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html

Find flere værktøjer her.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar