fredag den 26. juni 2015

2 år uden alkohol. Det er tid til refleksion og ærlighed…

Det er dags dato 2 år siden jeg ytrede: ”Nu gider jeg ikke det her mere…”. Min egen kommunikation gjorde, at flertallet – hvis ikke alle – troede, at det handlede om mit forhold til alkohol. Det gjorde det også. Men det var bare en meget, meget lille del af det jeg ikke gad mere.
Dem som er tæt på mig, og dem som har været nysgerrig på mine perspektiver, ved at det hele drejede sig om noget andet. 
Inden jeg fortsætter ærligheden, så vil jeg gerne frabede mig, at folk stiller mig i en offerrolle. Jeg har været et offer, jeg har været bundet af offertanken. Ja, jeg har været slave af denne i snart 10 år. Det gider jeg ikke mere.
Jeg har de sidste 2 år investeret al min tid og al min økonomi (herunder min pensionsopsparing) i at finde mig selv. Finde min ærlige og reelle personlighed. Jeg har ikke fundet den. Og jeg vil aldrig finde den. Men jeg har fundet ud af hvem jeg er.
Muligheden for at jeg kunne udvikle en egen personlighed blev smadret for omkring 30 år siden. Siden tiden omkring min 10 -12 års fødselsdag har mit ego og underbevidsthed søgt at beskytte mig imod sandheden om mig selv. En sandhed som var mig ubekendt indtil jeg nåede slutningen af 20’erne, hvor min underbevidsthed begyndte at bearbejde de følelser, tanker og den sorg, som den havde begravet i næsten 20 år. I de 20 år tillærte jeg mig evnen til ubevidst at lyve, manipulere og fortie sandheden om mig selv. Ikke bare overfor mig selv, men også overfor omverdenen.
Ovenstående er ikke en speciel oplevelse for undertegnede. Det sker for mange unge mennesker, at de begraver krænkelser af dem selv dybt i bevidstheden uden bearbejdning af følelserne, tankerne eller sorgen. At de fortrænger minderne. Det er heller ikke noget særligt, at underbevidstheden i slut 20’erne graver disse frem fra underbevidstheden. Jeg gemte en sådan krænkelse i 20 år. 
I slutningen af 20’erne var jeg lykkelig gift, havde fået 2 dejlige børn og burde være et lykkeligt menneske. Det var jeg ikke. Langsomt bevægede jeg mig længere og længere ind i isolationen, angstfyldte rum og misbrug (ludomani og alkohol). Det eneste jeg ikke ønskede var at være alene, men det eneste jeg kunne var netop dette. Jeg begyndte at udvikle søvnløshed, fordi jeg var angst for at sove. Det var ubehageligt at sove. Min underbevidst arbejdede pludselig med tanker og følelser, som var mig ukendte, når jeg burde hvile og genoplade. Jeg blev langsomt men sikkert drænet for energi og bukkede til sidst under af stress, angst og depression (dette gentager sig i efteråret/vinteren 2012/2013).
På dette tidspunkt i slutningen af 20’erne gik det op for mig, hvilke krænkelser jeg havde været blevet udsat for. Det gik op for mig, hvor meget jeg konstant gjorde for at beskytte mig selv imod den sandhed. Hvor meget jeg gjorde for at beskytte andre imod den. Ja, det at beskytte andre imod den har jeg jo reelt set gjort indtil i dag. Det at beskytte mig selv og andre har betydet, at jeg ikke har kunne udvikle mig på samme måde som andre mennesker. Jeg har hele tiden været tynget af behovet for at beskytte mig selv og andre. Primært igennem løgne, fortielser og manipulation. Det stopper her.
I 10 – 12 års alderen brugte jeg enormt meget tid i selskab med den person i verdenen, som betød mest for mig, og som jeg så mest op til. En person som jeg havde enorm tillid, tiltro og kærlighed til. En person som mine forældre helt naturligt havde stor tiltro og kærlighed til. Min morfar. Denne mands person ødelagde mit liv, mine evner til at føle kærlighed og ikke mindst det at kunne udvise tillid til andre og mig selv. Han krænkede mig seksuelt over en længere periode. Skammen over at have opsøgt denne mand af egen fri vilje, ikke gjort modstand og siden lyve ikke bare for mig selv, men også overfor omverdenen er mit livs byrde. Han lærte mig at kærlighed og det at udvise tillid til andre skal gøre ondt. At disse følelser er noget man skal holde på afstand og fornægte. Han ødelagde mig.
Denne viden skjulte jeg for mig selv i 20 år og jeg har nu i snart 10 år skjult den for den bredere omverden. Dem som har ønsket at være tæt på mig i den periode har dog kendt hele sandheden.
Fra min nedtur i slut 20’erne kæmpede jeg mig tilbage. Jeg lærte mig selv at forholde mig til det skete og arbejde med de følelser som erkendelsen krævede. Men på dette tidspunkt startede så en ny rejse. En rejse som konstant betød at omgivelsernes adfærd/handling imod min person blev anskuet med fortidens briller. Jeg var nu om ikke mere så i hvert fald ligeså bange for følelser, kærlighed og tillid, som jeg havde været tidligere. Min adfærd/handlinger når jeg oplevede følelserne gik altid på, hvorledes jeg kunne opløse disse følelser og undgå at forholde mig til disse. Derfor har jeg brugt næsten 10 år på at ødelægge alt hvad jeg holder af og skubbet snart sagt alle, der har vist mig kærlighed og tillid fra mig. Her tænker jeg ikke mindst på Marie, men også på de 2 gode forhold jeg faktisk havde før hende, men hvor omverdenen aldrig blev inviteret indenfor.
Beslutningen for 2 år siden handlede derfor ikke så meget om ”at jeg ikke gad alkohol længere”. Nej, beslutningen handlede om at jeg ønskede mig evnen til at kunne elske og udvise tillid uden at være bange herfor og uden ubevidst at ødelægge dette. Derfor har min vej de sidste 2 år primært handlet om mig selv. Det har virket meget egoistisk på en del mennesker, men det har været vigtigt for mig, at opbygge tillid til mig selv og lærer mig selv, at jeg elsker mig selv og fortjener at blive elsket. På trods af al den viden jeg og andre har om mig.
Jeg føler jeg er i MÅL. 
Jeg har igen og igen bevist overfor mig selv, at jeg kan have tillid til, at jeg når de mål jeg sætter mig. Bedst illustreret ved min performance ift. min træning. Der har igennem de 2 år ikke været et mål som jeg ikke har nået og nået med et meget bedre resultat end målsætningen tilsagde. 
Jeg beviser igen og igen overfor mig selv, at jeg faktisk holder af mig selv og mit eget selskab. Jeg kan nyde roen, stilheden og de stunder, hvor jeg er overladt til mine tanker. Jeg er i balance ift. mig selv. Jeg føler ingen skyld og ingen skam. Kun kærlighed.
Jeg har også bevist overfor mig selv, at jeg faktisk kan være noget for andre. Jeg har igennem de sidste 2 år understøttet en del mennesker i deres personlige udviklingsprocesser. Jeg har reddet et par personer fra den skæbne de selv troede de ønskede (selvmord). Og sidst men ikke mindst så har jeg inspireret mange til at reflektere over deres liv og træffe beslutninger som de ellers aldrig ville have truffet. 
Jeg har i de seneste måneder også bevist overfor mig selv, at jeg evner at forelske mig og forfølge de drømme en sådan forelskelse fører med sig. Jeg har oplevet hvor uselvisk, åben og ærligt, jeg kan engagere mig i et andet menneskes liv, og hvor meget glæde det faktisk giver mig. Desværre blev det til et kort forhold. Men det handlede primært om andre ting end mig og min person. Nok primært at omverdenen (hendes) ikke kunne forstå, hvordan et menneske som jeg kunne udvikle sig fra at være enorm selvdestruktiv til at være enormt givende. Ja, det handlede nok om at andre – selvom de ikke har været en del af historien – ikke kan tilgive en den fortid man nu engang har. Men uanset hvad. Så var det en af de bedste oplevelser jeg har haft i nyere tid og 2 fantastiske måneder. Det var en fantastisk oplevelse at være en del af. Uanset hvor kort oplevelsen var.
Den sidste ting jeg mangler, og som jeg faktisk selv har negligeret betydningen af, er, at jeg ikke har noget kørekort. Dette mistede jeg grundet spirituskørsel i 2006 (ja, det er dumt, stupidt og jeg burde have tæsk for at have kørt i spirituspåvirket tilstand). Denne sidste mangel råder jeg bod på her henover sommeren og vil formodentlig igen kunne fører et køretøj fra august måned.
Nu nærmer sommerferien sig. Jeg vil tillade mig at bruge denne på at puste ud, finde energi og bare nyde mine elskede børn. 
Når jeg kommer ud på den anden side af sommeren (medio august) så skal der sættes nye mål og der skal træffes beslutninger omkring en del væsentlige personlige forhold (arbejde, bopæl, oma.).
Et af de mål jeg allerede kender er, at jeg gerne vil gennemfører en Ironman i 2016. Dette mål kan jeg desværre nok ikke nå, da jeg har anvendt al min økonomi på min egen udvikling og den sidste rest på kørekortet. Så medmindre jeg finder en sponsor (synlighed: 400 timer i det offentlige rum – 50,- kr. pr. time  ) eller vinder i lotto så må dette mål udsættes indtil 2017.
Til sidst vil jeg gerne takke alle dem der har støttet mig moralsk, dem som har haft en skulder jeg kunne græde ved, dem som har omfavnet og rummet mine frustrationer og dem som har delt mine glæder med mig under de sidste 10 års udvikling. Her tænker jeg specielt på min ekskone og Marie. De omfavnede og rummede mig med kærlighed og omsorg da jeg havde det allersværest og til en grænse, hvor de selv var i fare for selvdestruktion. I dag føler jeg mig ikke forladt af dem. I dag kan jeg se at de gav alt hvad de kunne og mere til. Min familie som uanset hvor tåbelig jeg har opført mig altid har tilgivet mig, og været det sikkerhedsnet jeg har kunne stole på. Ikke mindst her sidst i processen, hvor jeg har måtte skaffe likvider og prioritere benhårdt for at satse det sidste og komme i mål. Mine børn som altid ansporer mig til at vise karakterstyrke igennem det at være et forbillede for deres fader (ja, det er den omvendte verden). Og en sidste tak skal lyde til den kvinde, som viste mig her i foråret, at jeg evner at blive forelsket og give mig helt hen til en anden.
Og tak til alle jer her på facebook der har støttet mig i min proces. heart-humørikon
Vil slutte med et citat jeg har stående i baggrunden på min Mac og iPhone. Det er en udtalelse af Nelson Mandela og en erkendelse, som var med til at redde det Sydafrika jeg lærte at holde meget af i 1993.
“As I walked out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison.”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar