torsdag den 3. april 2014

Dine udfordringer er ALTID udenfor dig selv.

Jeg har tænkt over dette indlæg længe. Det er et indlæg som er ret personligt, men også et indlæg som giver stor læring. Ikke bare for mig selv, men også for andre.

Jeg havde et indlæg sidste år, hvor jeg spurgte læseren 'hvorfor drikker Jeppe?. Dette spørgsmål er essentielt ift. arbejdet med ens udfordringer. Udfordringer ser vi altid som værende boende i personen vi står overfor. Hvorfor?

Et eksempel fra mit eget liv. Da jeg var sammen med Marie så var hendes store tvivl altid at jeg ikke kunne stoppe med at drikke. Det at drikke var jo en del af mig som hun sagde. Ja, det sagde ikke bare hun, men snart sagt alle i min bekendskabskreds. Jeg troede sågar selv på at det var en del af min person.

Hvad skete der så i Juni/Juli måned sidste år? 
Min udfordring startede med at jeg ville ændre fortællingen omkring mig selv. Dette arbejde startede jeg med ved at gå til psykolog, ved at gå til meditation og alle mulige andre former for professionel hjælp. Der hvor jeg fandt 'guldkrukken for enden af regnbuen' var i forbindelse med meditationen. I denne kunne jeg isolere alkoholen fra min egen person. Dette blev jeg mere og mere nysgerrig på, hvorfor jeg begyndte at læse mere omkring narrativer (fortællinger) og narrativets muligheder for at skabe forandringer i ens liv. Jeg angreb så at sige den fortælling der hed alkohol og Dennis, alkohol og sociale sammenhænge, etc. Jeg fik så at sige isoleret alkoholen ift. fortællingen omkring resten af mit liv. På denne måde kunne jeg slippe den, og på den måde har jeg holdt den ude af mit liv siden.

I forbindelse med min videreuddannelse er jeg så blevet meget klogere på det at arbejde med narrativer. Igennem dette arbejde har jeg fundet lidt værktøjer til at arbejde med denne form for adskillelse af ens udfordringer fra ens person. Et af disse værktøjer vil jeg gerne dele med jer.

Det er normaltvis en øvelse som man bør lave sammen med en professionel, der kan have en åben, ærlig og reflekterende praksis i forhold til ens udsagn. Det er vigtigt at personen som forestår 'interviewet' er oprigtig interesseret i svaret og tør bringe disse i spil overfor den som bliver interviewet.Øvelse - 1, udfordringens succes:
Vi fokusere i denne øvelse på den udfordring vi taler om succes i personens liv. Altså hvorfor har eksempelvis alkoholen så godt fat i personen. Det er vigtigt at personen som sidder med udfordringen tør være åben og samarbejdsvillig i sin ageren på vegne af udfordringen. At der fortælles åbent og ærligt om den påvirkning og indflydelse udfordringen har på personens liv.

Eksempel
Intervieweren stiller følgende spørgsmål til Dennis: 
"Jeg er glad for at have muligheden for at mødes med dig alkohol og tale med dig ansigt til ansigt, da jeg ellers kun ser hvordan du påvirker menneskers liv! Hvor lang tid har du været en del af Dennis liv?"

Det er så op til Dennis som repræsentant for alkoholen at svarer åben og ærligt på ovenstående.

En god spørgeguide ift. udfordringens succesfulde indvirkning på personens liv kunne være:

 • Jeg er glad for at have fået muligheden for at mødes med dig UDFORDRING og tale med dig ansigt til ansigt, da jeg ellers kun ser hvordan du påvirker menneskers liv!
 • Hvor lang tid har du været en del af PERSON's liv?
 • Hvornår blev du involveret i PERSON's liv og hvad skete der som gjorde det muligt for dig at få så godt fat i PERSON's liv?
 • På hvilke forskellige måder tror du at du har indflydelse på PERSON's liv? Hvad får du f.eks. PERSON til at tænke om hvordan det går for ham/hende i sit liv?
 • Hvilke påvirkninger har du på PERSON's relationer til venner og familie?
 • Hvilken effekt har du på PERSON's intentioner og håb for sit liv?
 • Hvad for nogle planer har du for PERSON's liv?
 • Hvilke tricks benytter du dig af som gør det muligt for dig at have så stor indflydelse på PERSON's liv?
 • Hvem bakker dig op i den indflydelse du har på PERSON's liv? Hvem er dine venner og allierede? Er det andre mennesker eller andre idéer (eksempelvis frygt, usikkerhed, utilstrækkelighed eller perfektionisme)?
 • Hvilke konkrete idéer holder du særligt af - idéer som gør dig glad?
 • Hvad gør du hvis du opdager at PERSON ikke gør som du ønsker?
 • Hvad gør du hvis du føler dig truet?
Ovenstående spørgsmål kan give PERSON indblik i sin udfordrings handlemønstre. Dermed kan det være nemmere at begrænse udfordringens succes. Denne øvelse kan med fordel følges op af den næste.
Øvelse - 2, udfordringens fiasko:
Udfordringerne et menneske står overfor har sjældent 100 % succes med sin påvirkning af det enkelte menneskes liv. I denne del af den narrative bearbejdning søger intervieweren at konfrontere udfordringen med, at der faktisk er tidspunkter, hvor det ikke formår at sætte dagsordenen. Denne øvelse skal gerne være med til at demoralisere udfordringen og berøve dens tag i PERSON's liv?

Øvelsen gennemføres ligesom øvelse 1.

En god spørgeguide ift. udfordringens mangelfulde indvirkning på personens liv kunne være:
 • UDFORDRING, jeg hører at der er dele af PERSON's liv, hvor du ikke har så meget at skulle have sagt. Kan du fortælle mig noget om de sider hvor det ikke lykkedes dig at få kontrol over PERSON's liv?
 • Hvad er du mest bekymret for? Hvilken slags "selv-tale" har PERSON's liv udviklet, som udfordrer dine forsøg på at få indflydelse på hans/hendes liv?
 • Hvad er nogle af de anti-strategier og mod-tricks som PERSON har udviklet, som ind imellem har været effektive i at stoppe dig i din dominans af PERSON's liv?
 • Hvilke særlige evner eller viden har PERSON som faktisk udfordrer dine forsøg på at få indflydelse eller dominans i hans/hendes liv?
 • Hvem står sammen med PERSON (venner, familie, dyr, fiktive personer, bøger, etc.) og hvilken rolle spiller de i at afvise dine ønsker?
 • Hvad kan være nogle af de muligheder PERSON har for at udnytte noget af din svaghed og kræve dele af sit liv tilbage?
-------

Øvelsen svarer langt hen af vejen til den proces jeg selv er gået igennem i efteråret 2013. Spørgsmålene jeg stillede mig selv mindede meget om ovenstående. Strukturen fra ovenstående spørgsmål er dog hentet i litteraturen og fra den narrative praksis.

Udfordringen som personen kan stå overfor kan handle om alt. Alkohol, migræne, stress, arbejdspres, mv. Øvelsen handler alene om hvordan udfordringen har indvirkning på personens liv og samtidig gøre vedkommende opmærksom på, at det ikke er en integreret del af hans/hendes personlighed/liv. Udfordringen ligger altså udenfor personen. Hvis vi skal se det i forhold til indledningen så findes årsagen til Jeppes drikkeri ikke inden i Jeppe, men i alkoholen og det der omkranser Jeppe.-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed
http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar