mandag den 23. september 2013

Socialkonstruktionistisk inspiration til refleksion.

Indlægget er redigeret og flyttet til egen hjemmeside: www.d-leth.dk.


Ord, som individer anvender med hinanden, får først deres betydning gennem den relation, de har til hinanden som individer.

Ord og tale skaber vores virkelighed og dermed de 'lokale sandheder'*, vi udvikler om vores virkelighed.

Når ord og tale skaber én virkelighed kan 2 personer sammen også skabe en anden og ny virkelighed med hinanden.

Problemer i relationer opstår, når 'lokale'** udgaver af sandheden gøres til en universel virkelighed."

* sandheden mellem 2 personer. Kan ikke genfortælles til tredjeperson eller opfattes/bedømmes af omverdenen.

** intrapsykisk eller mellem 2 individer.

Kilde: 
Kenneth Gergen - En invitation til socialkonstruktion
(2. udgave 2012 - København: Mindspace)

Reinhard Stelter - Tredje Generations Coaching
(1. udgave 2012 - Dansk Psykologisk Forlag)

Så ønsker du dig en anden og ny virkelighed (fortælling om dig selv) er du nød til dialog. Ikke bare med din(-e) nærmeste, men med alle dine relationer. Du kan som person ikke lukke dig inde i dig selv og arbejde dig til en anden og ny virkelighed. Uanset hvor meget du skulle forandre dig.

-----

Inspiration og værktøjer

Joharis Vindue
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/joharis-vindue.html

Coordinated Management of Meaning

http://dennisleth.blogspot.dk/2013/10/coordinated-management-of-meaning-cmm.html


Livshjulet
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/livshjulet.html

Appreciative Inquiry
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/appreciative-inquiry-ai.html

Anerkendende principper - læsning af følelser
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/anerkendende-principper-lsning-af.html

Udvikling i et systemteoretisk perspektiv
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/udvikling-i-et-systemisk-teoretisk.html

Socialkonstruktivistisk inspiration til refleksion
http://dennisleth.blogspot.dk/2013/09/socialkonstruktionistisk-inspiration.html

Tillid og troværdighed
http://dennisleth.blogspot.dk/2014/01/tillid-og-trovrdighed.html

Ingen kommentarer:

Send en kommentar